СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕР - ПРЕМИЕРА
Џоакино Росини
25.10.2016
ЏАМПЈЕРО СОБРИНО – КЛАРИНЕТ ( ИТАЛИЈА)
и Славица Галиќ Петровска (сопран)
22.10.2016
ТУРАНДОТ
Џакомо Пучини
18.10.2016