Уметнички раководител: Сони Петровски

Диригент : Бисера Чадловска, Иван Еминовиќ
Асс. Хор мајстор : Ѓурѓица Стојчевска Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Асс. режисер : Дејан Прошев, Трајко Јордановски
Координатор на оркестар : Борис Момироски
Координатор на хор : Маријан Блажевски
Корепетитор : Јанинка Невчева, Андреј Наунов, Елена Сиљаноска 
Инспициент : Мирче Стојчевски, Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ
Суфлер : Павлина Здравкова, Светлана Георгиева
Секретар на уметничко техничка оператива : Ели Тарабунова
Музички архивар  : Јорданчо Теодосиевски, Звонко Пирганоски
Организатор/Реализатор : Маја Саздановска-Лилчиќ, Ана Велкова