Уметнички раководител: Бисера Чадловска

Диригент : Бисера Чадловска, Иван Еминовиќ
Асс. Хор мајстор : Ѓурѓица Стојчевска Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Асс. режисер : Дејан Прошев, Трајко Јордановски
Координатор на оркестар : Мицко Дамњановски
Координатор на хор : Марјан Блажевски
Корепетитор : Јанинка Невчева, Андреја Наунов, Елена Сиљаноска 
Испициент :  Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Суфлер : Павлина Здравкова, Светлана Георгиева
Секретар на уметничко техничка оператива : Ели Тарабунова
Музички архивар  : Јорданчо Теодосиевски, Звонко Пирганоски
Организатор/Реализатор : Маја Саздановска-Лилчиќ