Генерален директор: м-р Васо Ристов
Уметнички раководител на Операта: м-р Бисера Чадловска
Уметнички раководител на Балетот: м-р Олга Панго
Раководител на сценска техника: Горан Кочишки

 

Сектори:

Дирекција на директор
Уметничка дирекција на Операта
Уметничка дирекција на Балетот
Сектор за заеднички служби

 • Оддел за материјално – финансиски работи
 • Оддел за правно – кадровски работи
 • Оддел за маркетинг и библиотека

Сектор сценска техника

 •                 Сценски сектор
 •                 Оддел за декорирање
 •                 Оддел за реквизита
 •                 Оддел за техничко одржување и манипулација на сцена
 •                 Оддел за светло и тон

Сектор за изработка на сценска опрема

 •                 Ликовен оддел
 •                 Дрводелски оддел
 •                 Железарско – браварски оддел
 •                 Тапетарски оддел

Сектор за костимирање

 •                 Шивачки оддел
 •                 Шапкарски оддел
 •                 Чевларски оддел
 •                 Оддел за перики и маскирање
 •                 Оддел за одржување и сликање костими
 •                 Оддел за костимска гардероба

Сектор за ППЗ, ЗПР, одбрана и безбедност

 •                 Оддел за општо одржување
 •                 Оддел за ППЗ, ЗПР, одбрана и безбедност