ЈАВЕН ОГЛАС 4/2019

Дознајте повеќе

Одлука за избор по конкурс 3/2019

Дознајте повеќе

Одлука за интерен оглас за унапредување 1/2019 (балет)

Дознајте повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 2/2019 – За пополнување на работни места со унапредување

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС 3/2019

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2019

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС 1/2019 (повторно објавување за две работни места од јавен оглас број 06/2018)

Дознајте повеќе

Аудиција за интерниот оглас бр. 1/2019 за пополнување на работни места со унапредување на даватели на јавни услуги од категорија А-уметници

Дознајте повеќе

Одлука за избор по интерен оглас 1/2019 за унапредување

Дознајте повеќе

Решение за постапките за вработување и унапредување

Дознајте повеќе