Одлука за избор на кандидати за вработување (18.1.2019)

Дознајте повеќе

Одлука за поништување 1.6 по интерен оглас 2 – 2018

Дознајте повеќе

Одлука за избор – инспициент на балет

Дознајте повеќе

Одлуки за избор на кандидати (10.1.2019)

Дознајте повеќе

Интерен оглас за унапредување 3/2018

Дознајте повеќе

Одлука / избор по интерен конкурс 2/2018

Дознајте повеќе

Јавен оглас 6/2018

Дознајте повеќе

Јавен оглас 5/2018

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување 4/2018, работно место хорист

Дознајте повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 2/2018

Дознајте повеќе