ЈАВЕН ОГЛАС за вработување 4/2018, работно место хорист

Дознајте повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 2/2018

Дознајте повеќе


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 03/2018

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување бр. 2/2018

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 

за вработување на 2 (две) помошно-технички лица

Дознајте повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2018 – За пополнување на работни места со унапредување

Дознајте повеќе

Oдлука по оглас за вработување, 1-2018

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на 2 (две) помошно-технички лица…

Дознајте повеќе

Одлука за избор на работно место, корепетитор во балетот, по оглас бр.3

Дознајте повеќе

Одлука за избор по јавен оглас за вработување на оперски солист на средни улоги

Дознајте повеќе