СОПРАН
Славица Петровска Галиќ
ПРВЕНЕЦ СОЛИСТ
(more…)
Весна Ѓиновска – Илкова
ПРВЕНЕЦ СОЛИСТ
(more…)
Ана Дурловски
ПРВЕНЕЦ СОЛИСТ
(more…)
Благица Поп Томова
ПРВЕНЕЦ СОЛИСТ
(more…)
Павлина Новакова – Георгиев
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА НАЈСЛОЖЕНИ УЛОГИ
Родена во Битола каде завршува основно и средно музичко образование. Во 1997 година дипломира на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професор Милка Ефтимова. Магистрира во класата Read More
Олгица Милевска
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА НАЈСЛОЖЕНИ УЛОГИ
(more…)
Сандра Митровска
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА ГЛАВНИ УЛОГИ
(more…)
Дешира Амети – Kрлиу
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА ГЛАВНИ УЛОГИ
Нада Талевска – Спасовска
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА ГЛАВНИ УЛОГИ
(more…)
Александра Лазаревска – Василевски
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА СРЕДНИ И ЕПИЗОДНИ УЛОГИ (1 група)
(more…)
Ана Ројдева Талевска
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА СРЕДНИ И ЕПИЗОДНИ УЛОГИ (1 група)
(more…)
Катерина Стојановска
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА СРЕДНИ И ЕПИЗОДНИ УЛОГИ (2 група)
(more…)
Десанка Глигоријевиќ
СОЛИСТ НОСИТЕЛ НА СРЕДНИ И ЕПИЗОДНИ УЛОГИ (2 група)
(more…)
МЕЦО-СОПРАН
МЕЦО-СОПРАН : солист носител на најсложени улоги Ирена Кавкалевска
  солист ностел на средни и епизодни улоги 1 група Марика Поповиќ

 

ТЕНОР : првенец солист Цветан Стојановски

Благој Нацоски

Ѓорѓи Цуцковски

  солист  носител на најсложени улоги Зоран Сотиров
  солист ностел на средни и епизодни улоги 1 група Марјан Николовски

Дејан Стоев

  солист ностел на средни и епизодни улоги 2 група Саша Смилевски

Зоран Даскаловски

 

БАРИТОН : првенец солист Борис Трајанов

Ристе Велков

Марјан Јованоски

  солист ностел на средни и епизодни улоги 2 група Славчо Димовски

Невен Силјановски

 

БАС : првенец солист Игор Дурловски
солист носител на главни улоги Владимир Саздовски
солист носител на најсложени улоги Александар Стефаноски