СОПРАН : Серафина Фантаузо- прв хорист

Снежана Стевановиќ

Соња Макеларска

Софија Петровиќ

Иванка Георгиевска

Силвија Илиќ

Елизабета Мирчевска

Ботка Талевска

Жаклина Стојчевска

Катерина Бошковска

Снежана Стојановска

Анита Русевска

Хелене Ангеловска

Емилија Палашева

Ирина Герасимовска

Македонка Цветковска

Валентина Димитриевска

Јасмина Филипова

Зорица Ивановска

Ана Митоска Стојаноска

Ристина Николова

Неда Шуминовска

Билјана Талевска

Симона Петровски

Марија Наумовска

Анастасија Петреска

 

АЛТ : Радица Фириева

Виолета Шулајковска

Биљана Костиќ

Светлана Лазаревска

Весна Георгиева

Софија Здравковска

Ефка Ивановска

Ана Доброхотова

Светлана Сандева

Ленче Партикова

Весна Тренеска Тодоровска

Соња Пендовска Мадевска

Јованка Ефтимова

Лидија Кочовска

Марина Митревска

Соња Наскоска

Елена Петреска

Бисера Тошевска

Ана Мицковска

Викторија Тониќ

 

ТЕНОР : Мирослав Антовски прв хорист

Игор Крстески прв хорист

Киро Митановски

Теофил Николовски

Илија Јованов

Киро Димчевски

Златко Велковски

Марјан Василевски

Миќа Гавриловиќ

Ристо Димановски

Игор Гиновски

Игор Пармаковски

Панче Здравков

Зоран Данилов

Виктор Битовски

Марјан Стојановски

Никола Стојчевски

Јане Дунимаглоски