Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати за учество во аудиција за операта „Севилскиот бербер“. Аудицијата ќе се одржи на 20 април 2016 во 14 часот. Сите кандидати мора да бидат достапни за аудиција во закажаниот термин.

На аудицијата ќе бидат поканети само оние кандидати кои ќе поминат низ првата етапа на процесот на селекција.

 

Пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да се пријават на електронска пошта на audicii@mob.com.mk најдоцна до 1 април 2016 година до 14.00 часот.

 

Пријавата треба да содржи:

 

  • – Снимка со избор од три различни композиции. (Не е потребна професионална студиска снимка);
  • – Фотографија (не постара од 1 година);
  • – CV;
  • – Информации за контакт

 

Аудиција

Македонската опера и балет по потреба ке обезбеди корепетитор за кандидати.

Кандидатите треба да подготват 2 различни арии од кои најмалку една од операта

 

 

Со почит,

Македонска опера и балет