Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати за учество во аудиција за операта „Дон Џовани“ од В.А.Моцарт. Аудицијата ќе се одржи на 2 јуни 2016 во 12 часот. Сите кандидати мора да бидат достапни за аудиција во закажаниот термин.

На аудицијата ќе бидат поканети ограничен број на кандидати врз основа на пријавените материјали.

Пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да се пријават на електронска пошта на audicii@mob.com.mk најдоцна до 25 мај 2016 година до 14.00 часот.

Пријавата треба да содржи:

  • Снимка со избор од три различни композиции. (Не е потребна професионална студиска снимка);
  • Фотографија (не постара од 1 година);
  • CV;
  • Информации за контакт

 

Аудиција

Македонската опера и балет по потреба ќе обезбеди корепетитор за кандидати.

Кандидатите треба да подготват 2 различни арии од кои најмалку една од операта „Дон Џовани“.

 

Со почит,

Македонска опера и балет