РЕЗУЛТАТИ од аудицијата за концертот во чест на ,,Коста Трпков,, од
вториот процес аудиции во просториите на Македонската опера и балет


1. Лука Петешев
2. Шинаси Рамадан
3. Тодор Арсовски,
4. Јаворка Витанова
5. Елена Тасевска
6. Мирјана Бурназ,
7. Магдалена Тодоровска
8. Катерина Весковска
9. Даниел Илиевски
10. Стефан Неданоски
11. Влатко Груевски
12. Девана Ѓорѓиевска
13. Билјана Камчева
14. Полина Тасева