Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати за учество во преслушување за надворешни соработници за Оркестарот на МОБ.

Пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да се пријават на електронска пошта на audicii@mob.com.mk најдоцна до 23 септември 2016 година.

Пријавата треба да содржи:

  • Снимка со избор од две различни композиции. (Не е потребна професионална студиска снимка);
  • Фотографија (не постара од 1 година);
  • CV;
  • Информации за контакт

 

За преслушувањето кандидатите ќе треба да ја подготват следната програма:

  1. Едно циклично дело по избор на кандидатот
  2. Едно виртуозно дело по избор на кандидатот
  3. Читање ,,prima vista,,

 

Преслушувањето ќе се одржи на :

– 28 септември 2016 во 13.30 часот – лимени дувачки инструменти (труба, тромбон, хорна и туба) и ударни инструменти

– 29 септември 2016 во 13.30 часот – дрвени дувачки инструменти (обоа, флејта, фагот и кларинет)

– 30 септември 2016 во 13.30 часот – гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело и контрабас)

Кандидатите, кои ќе бидат избрани, треба да бидат достапни за преслушувањето во закажаните термини.

 

Со почит,

Македонска опера и балет