По спроведената постапка за унапредување на еден извршител на работно место истакнат оперски солист се избира кандидатот Николина Јаневска.odluka-za-izbor-istaknat-operski-solist-page-001