НУ Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати за учество во преслушување за ангажирање на  надворешни соработници  како  :

 I  виолина  во  Оркестарот  на  НУ МОБ  кое  ќе  се    одржи

на ден 27.12.2018 год. во 11 часот во просторите на НУ МОБ.

 

Пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да се пријават на електронска пошта на opera@mob.com.mk  или во Дирекцијата на Операта , најдоцна до 26.12. 2018 година.

Пријавата треба да содржи:

  • – Основни податоци и CV;
  • – Информации за контакт

За преслушувањето кандидатите ќе треба да ја подготват следната програма:

  1. Ј.С.Бах – два става
  2. Едно виртуозно дело по избор на кандидатот
  3. Читање ,,prima vista,, и зададена програма од НУ МОБ

(ке ги подигнат нотите во  музичката архива)

НУ Македонска  Опера и Балет