logo-mob-mk-belo

 1. Oглас бр. 1/2019, набавка на стоки – гориво
 2. Oглас бр. 2/2019, набавка на стоки – електроматеријали
 3. Oглас бр. 3/2019 за набавка на стоки – текстилни материјали
 4. Oглас бр. 4/2019 за набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали
 5. Оглас бр. 5/2019 набавка на стоки – акрилно стакло и поликарбонатни плочи
 6. Оглас бр. 6/2019 набавка на стоки – експандиран полистирен (стиропор)
 7. Оглас бр. 7/2019 набавка на услуги – транспорт на театарска опрема
 8. Оглас бр.8/2019, набавка на услуги хемиско чистење на костими
 9. Оглас бр. 9/2019, набавка на стоки – дрвена граѓа
 10. Оглас бр. 10/2019, набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали (втора објава)
 11. Оглас бр. 11/2019 Оглас за услуги од Авторска агенција
 12. Оглас бр. 12/2019, за набавка на услуги – транспорт на театарска опрема (втора објава)
 13. Оглас бр. 13/2019  за јавна набавка на сликарски и молерофарбарски материјали
 14. Оглас бр. 14/2019 за јавна набавка на услуги хемиско чистење на костими
 15. Оглас бр. 15/2019 за набавка на услуги – воздушен транспорт на луѓе (авиобилети)
 16. Оглас бр. 16/2019 за набавка на услуги за мобилна телефонија
 17. Оглас бр. 17/2019  за набавка на стоки – канцелариски материјали
 18. Оглас бр 18/2019  за набавка на стоки – средства за хигиена
 19. Оглас бр. 19/2019 набавка на услуги – контрола и сервисирање на противпожарна опрема
 20. Оглас бр.20/2019 набавка на услуги – годишен периодичен преглед – испитување на сценски простор
 21. Оглас бр.21/2019 набавка на услуги – автобуски превоз