logo-mob-mk-belo

 1. Oглас бр. 1/2019, набавка на стоки – гориво
 2. Oглас бр. 2/2019, набавка на стоки – електроматеријали
 3. Oглас бр. 3/2019 за набавка на стоки – текстилни материјали
 4. Oглас бр. 4/2019 за набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали
 5. Оглас бр. 5/2019 набавка на стоки – акрилно стакло и поликарбонатни плочи
 6. Оглас бр. 6/2019 набавка на стоки – експандиран полистирен (стиропор)
 7. Оглас бр. 7/2019 набавка на услуги – транспорт на театарска опрема
 8. Оглас бр.8/2019, набавка на услуги хемиско чистење на костими
 9. Оглас бр. 9/2019, набавка на стоки – дрвена граѓа
 10. Оглас бр. 10/2019, набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали (втора објава)
 11. Оглас бр. 11/2019 Оглас за услуги од Авторска агенција
 12. Оглас бр. 12/2019, за набавка на услуги – транспорт на театарска опрема (втора објава)