FSHEHTËSIA IME
MJUZIKELL PËR NDERË TË TOSHE PROESKI-IT
20.04.2017
Don Kishoti
Ludwig Minkus
25.04.2017
OPERA GALA
70 VJEÇ OPERA DHE BALETI I MAQEDONISË
26.04.2017