FSHEHTËSIA IME (PREMIERË)
MJUZIKELL PËR NDERË TË TOSHE PROESKI-IT
24.03.2017
APOKALIPTUM
DRAGAN DAUTOVSKI (KONCERT)
27.03.2017