Огласи за јавни набавки 2018 година

logo-mob-mk-belo

 

01. Оглас бр. 1/2018 за набавка на гориво

02. Oглас бр. 2/2018 за набавка на текстилни материјали

03. Oглас бр. 3/2018 набавка на дрвена граѓа

04. Oглас бр. 4/2018 за набавка на сликарски и молерофарбарски материјали

05. Oглас бр. 5/2018 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

06. Oглас бр. 6/2018 за набавка на дрвена граѓа

07. Оглас бр. 7 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

09. Oглас бр. 9/2018 набавка на услуги – транспорт на професионална опрема

10. Oглас бр. 10/2018 набавка на стоки – дрвена граѓа