АУДИЦИЈА За операта „Џани Скики“

Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати заучество во аудиција за операта „Џани Скики“. Аудицијата ќе се одржи на 18 ноември  во 11.00 часот. Сите кандидати мора да бидат достапни за аудиција во закажаниот термин. Continue reading →

АУДИЦИЈА За операта „Кавалерија Рустикана“

Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати заучество во аудиција за операта ,,Паљачи,,. Аудицијата ќе се одржи на 18 ноември  во 11.00 часот. Сите кандидати мора да бидат достапни за аудиција во закажаниот термин. Continue reading →

Oглас за вработување на корепетитор во Балет Оглас бр. 3/2016

 

Врз основа на член 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува Continue reading →

Оглас за вработување на оперски солист на средни улоги

Врз основа на член 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува Continue reading →

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016-пополнување на работно место со унапредување

Врз основа на член 77-а став 1 алинеа 2 и член 3 од Законот за култура кулура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98 … и 154/15) и член 2 од Правилникот за спроведување на спроведување на постапката за унапредување на давателите на јавни услуги во Македонската опера и балет бр. 02-3807/3 од 19.09.2016 година, објавува Continue reading →