Операта е една од најважните „живи“ уметнички форми. Свесни за значењето на културните и уметнички вредностите кои ги додаваме во вашиот живот, дозволете ни и оваа година, со вас да споделиме моменти на задоволство и инспирација и да дејствуваме и да ја славиме убавината и големината на оваа музичка форма.

 

Концерт мајстори: Верица Ламбевска
Климент Тодороски
Заменик концерт мајстор: Јане Бакевски

 

Први виолини – тути:

 

Андријана Јаневска
Даниела Маргаритова
Гордана Јаневска
Игор Тодоров
Олгица Менковска
Марина Цветковска – Силјановска
Бранислав Автовски
Александар Марковиќ
Михајло Михајловски
Ирена Костовска
Ирена Стојановска
Александра Мирсинова 
Водачи  на втори виолини: Борис Вишин
Невенка Чурлинова – Трајковска
Оливер Арсовски

 

Заменик водач на втори виолини: Дубравка Мариќ – Велковска

 

Втори  виолини  тути:

 

Горан Ефремов
Марија Ѓаковска – Кокалановска
Јулија Нелковска
Александра Димитриевска
Сарина Стојановска
Горјан Стојановски
Гоце Вангеловски
Костадин Андоновски
Слободанка Ничевска – Апостолова
Владимир Цветковски
Ваљон Адеми
Водачи на виоли: Марија Георгиева
Александар Стојчевски
Заменик водач на виоли: Владимир Димовски

 

Виоли тути:

 

Тања Трифунова
Сања Јовановска
Софија Златанова
Фана Спирковска
Јелена Стојковиќ
Љубомир Андоновски – тути 1
Љубица Бошковска
Водачи на виолончела: Божидар Пејиќ

 

Заменик водач на виолончела: Габриела Андонова

 

Виолончела тути:

 

Наташа Китановска
Жарко Шатовиќ
Кирил Јосифов
Ана Стојанова
Влатко Велковски
Ирис Стефановска Арсовска
Марта Куч
Водач на контрабаси: Иван Ламбевски

 

Контрабас  тути: Зоран Павлоски
Огнен Анастасовски
Митко Иванов
Гоце Маротов
Прва флејта:

 

Гордана Илиевска – Николова
Ванчо Аревски
Втора флејта со пиколо: Наталија Андрејевиќ

 

Трета флејта со пиколо: Марика Сион – Николовска

 

Прва обоа:

 

Татијана Петрушевска – Караскакоска

 

Втора обоа:
Англиски рог со трета обоа: Мелита Бурназ – Станковиќ

 

Прв кларинет:

 

Стеван Христовски
Ристо Трајановски
Втор кларинет Игор Бакревски
Игор Иванов
Бас кларинет: Ристо Ѓоревски

 

ЕС кларинет: Петар Христов

 

Прв фагот:

 

Ќазим Асотиќ
Марјан Милошевски
Втор фагот: Орце Ицковски

 

Прва хорна:

 

Горан Јанев
Антонио Костевски
Втора хорна: Билјана Смилевска

 

Трета хорна: Спасе Гелевски

 

Четврта хорна: Митко Глигоров

 

Прва труба:

 

Стојанче Косовски
Борис Момироски
Втора труба: Злате  Лозановски

 

Трета труба со писто: Христо Саракинов
Александар Златески
Прв тромбон:

 

Сашко Николовски
Владан Дробицки
Втор тромбон:

 

Дамир Имери
Трет тромбон:

 

Ивица Ивановски
Туба: Мицко Дамњановски

 

Тимпани: Вангел Шурбевски
Филип Шурбевски
Ударни инструменти: Мирослав Пап
Дарко Проскоски
Влатко Ѓоргиевски
Гоце Стефковски
Харфа:

 

Весна Станојевска
Елена Шумановска
Сара Костадиновска
Репаратор на инструменти:  

 

Технички лица во Оркестарот: Зоран Стојановски
Неат Мустафов